Judo Bond Nederland

Lidmaatschap JBN
 
De Judo Bond Nederland (JBN) staat voor aikido, jiu-jitsu en judo.
Talenten die bereid zijn om keihard te trainen, kunnen door de Judo Bond Nederland worden geholpen op weg naar de top. Maar ook voor mensen die alleen voor hun plezier aan aikido, jiu-jitsu of judo doen of op andere wijze bij de sport betrokken zijn, is de JBN een uitstekende sparringpartner!
 
Enkele voordelen van het lidmaatschap zijn het unieke JBN paspoort of Jeugdpaspoort, een ledenpas,
ontvangst van het bondsblad Judo Visie en de mogelijkheid tot deelnemen aan wedstrijden en officiële JBN examens.
Leden tot 12 jaar zijn automatisch lid van de coole JBN Kidsclub! Kijk ook op www.digidojo.nl

Klik op de afbeelding om je aan te melden!

 
 
 
Contributietarieven per 1 januari 2011
 
De Judo Bond Nederland (JBN) kent met ingang van 2009 een lidmaatschapsstructuur, waarbij het lidmaatschap niet meer gebonden is aan het kalenderjaar. Hieronder worden de lidmaatschapsvoorwaarden van de JBN samengevat weergegeven:

Algemeen
• Het lidmaatschap van de JBN is strikt persoonlijk en staat los van het lidmaatschap van uw sportschool of vereniging.
• Het lidmaatschap wordt niet automatisch door uw sportschool of vereniging opgezegd. U kunt wel via uw sportschool of vereniging worden aangemeld.

Lidmaatschapsvoorwaarden
• Het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de maand, volgend op de dag dat de aanmelding op het bondsbureau is ontvangen;
• De duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt vervolgens, behoudens opzegging, telkenmale met 12 maanden stilzwijgend verlengd;
• Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging van het lid indien een dergelijke opzegging 6 weken voor het einde, als hierboven beschreven, is ontvangen.

Lidmaatschapstarieven per jaar (peildatum 31-12-2011)
Geboren in 2000 en later (jonger dan 12 jaar)    € 24,25
Geboren in 1995 t/m 1999 (12-16 jaar)              € 31,25
Geboren in 1994 en eerder (17 jaar en ouder)    € 44,00

Wijze van betalen
De automatische incasso is standaard voor de contributie-inning. Indien geen automatische incasso wordt afgegeven,
ontvangt men een acceptgiro en wordt het contributiebedrag verhoogd met administratiekosten.

Inschrijfkosten
Als nieuw lid betaal je altijd eenmalig inschrijfkosten van € 10,-.

Nieuw lidmaatschapbewijs: JBN Pas en JBN Kidsclubpas
Op 30 september 2010 hebben wij onze leden door middel van een bericht op de website geïnformeerd over het feit dat de Nationale Sportpas met ingang van 1 januari 2011 niet meer geleverd kan worden als lidmaatschapbewijs voor JBN leden. Bestaande passen blijven geldig tot de datum die op de Nationale Sportpas staat.
 
Per 1 januari 2011 geeft de JBN een eigen JBN Pas, het lidmaatschapbewijs van en voor JBN leden, uit. JBN leden, jonger dan 12 jaar, zijn automatisch lid van de Kidsclub. Zij krijgen met ingang van 1 januari 2011 dan ook hun eigen pas, de Kidsclubpas.
 
De nieuwe JBN Pas wordt vanaf 1 januari 2011 toegezonden aan:
1.alle nieuwe leden van 12 jaar en ouder die zich hebben aangemeld in of na december 2010;
2.alle leden van 12 jaar en ouder die hun lidmaatschap per 1 januari 2011 voortzetten (niet hebben opgezegd voor 20 november 2010).
 
De nieuwe Kidsclubpas wordt vanaf 1 januari 2011 toegezonden aan:
1.alle nieuwe Kidsclub leden tot 12 jaar die zich hebben aangemeld in of na december 2010;
2.en alle Kidsclub leden tot 12 jaar die per 1 januari 2011 lid blijven van de JBN Kidsclub.

Nieuwe leden kunnen hun JBN Pas of Kidsclubpas binnen zes weken na hun aanmelding bij de JBN tegemoet zien.
 
Indien u in 2010 een Nationale Sportpas heeft ontvangen, met een geldigheidsdatum aflopend in 2011, ontvangt u na verlenging van het lidmaatschap de nieuwe JBN Pas of Kidsclubpas.
 
JBN Pas en Kidsclubpas is geen betaalbewijs meer
Omdat de JBN met ingang van 1 januari 2011 niet meer wacht met het toezenden van de ledenpassen tot de contributiebetaling is verwerkt, dient de ledenpas niet meer als betaalbewijs.
De JBN vertrouwt er op dat iemand die lid is van de JBN of het lidmaatschap heeft aangevraagd zijn/haar contributiebetalingsplicht zal nakomen.

Indien een lid zijn betalingsverplichting, ook na herhaald manen, niet nakomt zal de JBN Pas en de Kidsclubpas ongeldig worden verklaard en verliest het lid zijn/haar recht op deelname aan JBN activiteiten.
Het bestuur van de Judo Bond Nederland rekent er op dat met deze nieuwe regeling een aanzienlijk betere en snellere service op het gebied van ledenadministratie kan worden geleverd.
 
Ga naar de JBN website voor meer informatie!