9 mei Les in de Kreek!!

Beste tuimelaars & judoka's!

Ondanks de meivakantie is er wel gewoon les op zaterdag 9 mei 2015.

09:00-09:30 Ouder & Kind 2 t/m 4 jaar
09:30-10:00 Tuimeljudo 2 t/m 4 jaar 
10:00-11:00 Judo 4 t/m 6 jaar

Dus, kom gezellig tuimelen, neem je broertje en zusje gewoon mee!